Zastupování nájemců

AAAAAA

Hledáte novou lokalitu vhodnou pro rozšíření činnosti Vaší firmy? Máte pocit, že platíte příliš vysoké nájemné? Potřebujete vyjednat lepší podmínky nájmu u Vašeho stávajícího pronajímatele? Přemýšlíte, zda bude výhodnější přestěhovat provoz jinam? Chcete provozovat cenově efektivnější distribuční síť? Rádi Vám poradíme.

Náš zkušený tým využije detailní znalosti českého trhu průmyslových nemovitostí, aby mohl hájit Vaše nejlepší zájmy. JLL je připravena analyzovat Vaše současné požadavky, dostupné alternativy na trhu (rizika a náklady s nimi spojené) a pomůže Vám naplánovat vhodnou strategii projektu. Obdržíte od nás nejen podrobný (avšak výstižný) přehled prostor, které splňují Vaše kritéria, ale kromě toho také detailní finanční analýzu. Při vyjednávání s pronajímateli můžeme svého klienta aktivně podporovat, nebo můžeme jednání přímo vést, případně jednat za klienta jeho jménem. Snažíme se přitom vytvořit konkurenční prostředí mezi pronajímateli, abychom docílili co nejvýhodnějších nájemních podmínek. Rozsah služby zastupování nájemců zahrnuje i poskytování souvisejícího právního poradenství, na kterém se podílejí naši partneři.

Ve spolupráci s oddělení řízení projektů připravíme klientům analýzu technických aspektů, standardů budov, plány, půdorysy a dohled nad stavebními pracemi (ať už se rozhodnete pro novou výstavbu, stavbu na klíč či rekonstrukci prostor).

Na následujícím schématu je znázorněn standardní proces při zastupování nájemců:

1. Naplánování projektu

Jednou z nejdůležitějších fází každého projektu je jeho správné naplánování. Nejdříve spolu prodiskutujeme a upřesníme všechny detaily, které coby nájemce budete požadovat, díky čemuž budeme moci určit, které z nemovitostí dostupných na trhu jsou pro Vás nejvhodnější. Pomocí těchto informací navrhneme strategii a časový plán, aby byl celý projekt dokončen včas.

 
2. Žádost o podání nabídek

Vytvoříme seznam všech preferovaných developerů a požádáme je o zaslání konkrétních nabídek. Následnou analýzou a porovnáním zjistíme, zda splňují Vaše požadavky. Poté nastává správný okamžik, abychom zorganizovali prohlídky, na kterých budete moci osobně zhodnotit všechny nemovitosti, o které máte zájem.
3. Porovnání nabídek

V této fázi nastává podrobnější analýza nabídek, které zaslali davelopeři. Na základě porovnání komerčních a technických aspektů se budeme moci připravit na úvodní setkání s developery. Připravíme pro Vás přehled nabídek s posouzením jednotlivých možností. Poté budete mít prostor pro setkání s vlastníky nemovitostí, diskuzi o nabídkách a dotazy, které povedou k vyjasnění případných nesrovnalostí.
4. Vyjednávání

Vyjednávání je důležitou součástí celého procesu. Po prvotní analýze nabídek a setkáních s developery doplníme původní žádost o zaslání nabídek dle pozměněných požadavků klienta a dalších záležitostí k dořešení, které vyvstaly v průběhu celého procesu. Na základě těchto úprav zašlou developeři aktualizované nabídky, proběhnou schůzky s vybranými stranami a jednání o podmínkách nájmu. Poté klient provede finální výběr dvou nebo tří nejvýhodnějších nabídek.
5. Doporučení JLL

Když jsou dokončena jednání, odborníci z JLL zanalyzují nejvýhodnější nájemní podmínky a předají Vám konečné doporučení s přehledem dosavadních kroků, nejlepšího řešení včetně odůvodnění a záložního řešení. Pak navrhneme strategii pro finální vyjednávání.
6. Konečné vyjednávání a podpis předběžné dohody

Po podání doporučení nastávají poslední jednání s vybranými partnery. Pro případ nepředvídatelných událostí budeme mít v záloze alternativní plán. Nyní je k podpisu připravena předběžná dohoda s komerčními a technickými podmínkami nájmu. Přestože není tento dokument právně závazný, z mnoha důvodů doporučujeme jeho schválení.
7. Nájemní smlouva

Záverečná část spolupráce obnáší dohodu na nájemních podmínkách, které budou zohledněny v nájemní smlouvě. Právníci poté zapracují konkrétní ustanovení do finální verze, která bude vyhovovat jak nájemci, tak pronajímateli.
 
Funkce dostupné po přihlášení
Pošlete url této stránky svým přátelům:
Email přítele:
*
Váš e-mail:
*
Komentáře: