Relokace výrobních prostor

AAAAAA

Na rozdíl od stěhování skladů vyžaduje relokace výrobního závodu nebo jeho nové otevření poněkud odlišný přístup. Zastupujeme-li výrobce, kteří hledají prostory v České republice, musíme zohlednit různé další aspekty. Poradenské služby JLL tedy zahrnují kromě výběru nejvhodnějších lokalit i analýzu pracovního trhu a poskytnutí informací o různých formách pobídek a dotací pro investory.

JLL využívá obsáhlou databázi výrobních hal a pozemků pro průmyslovou výstavbu, staví na vynikajících výsledcích z minulosti při realizaci projektů na klíč, a proto dokáže přinést rychlé řešení šité na míru Vašim specifickým požadavkům na výrobní techniku, technické specifikace budov a dodávky energie.

Při poskytování našich služeb postupujeme následovně:

1. Naplánování projektu

Počáteční analýza požadavků a stanovení cílů pro daný projekt, konkrétně zjištění charakteristiky výroby, upřesnění lokality, velikosti projektu a technických požadavků na budovy a časový plán – to jsou klíčové prvky celého průběhu poradenství.

Shromážděné informace a znalost požadavků klienta nám pomůže připravit strategii projektu. Je třeba zvážit různé alternativy jako např. pronájem, koupě nebo výstavba nové výrobny. Důležitým aspektem plánování strategie konkrétního projektu je sladění požadavků klienta s dostupnou nabídkou na trhu.

 
2. Žádost o podání nabídek

K přípravě jakékoli žádosti o podání nabídky je nutné mít důkladnou znalost všech možností na dílčích trzích v České republice. Díky spolupráci v rámci týmu v JLL máme úplné a aktuální informace o volných plochách, nové nabídce a lhůtě, během které má být doručena na trh. Tato znalost nám pomáhá urychlit celý proces jednání a oslovit pouze relevantní okruh developerů, vlastníků či smluvních partnerů.
3. Analýza nabídek

Analýza nabídek se řídí kritérii, která zadá klient. Tento přehled nabídek zašleme klientovi k posouzení jejich atraktivity a cen. Při stěhování výrobních prostor je třeba dbát zejména na technické specifikace nového závodu. Naši poradci společně s inženýry z oddělení projektového managementu prověří seznam požadovaných úprav a technických detailů, aby byly dodrženy klientovy požadavky a české zákony. Nepostradatelné je při zřizování nové výrobny i posouzení dopadu na životní prostředí. Správná příprava podkladů poté usnadní kolaudační proces a pomůže Vám získat povolení k užívání budovy pro účel výroby.

Po předání analýzy pozveme svého klienta na prohlídku vybraných objektů.

 
4. Vyjednávání

Zahájíme jednání s vybranými vlastníky nemovitostí a/nebo developery, během kterých obě strany prodistukují obsah a závěry technické analýzy projektu a požadované úpravy na budově. Díky rozsáhlé znalosti srovnatelných transakcí, cen pozemků a ostatních nákladů dokážeme klienta účinně podporovat při jednánícho komerčních podmínkách. Po výběru dvou nebo tří nejvýhodnějších nabídek dále pro zákazníky vyjednáváme nejlepší možné podmínky transakce a nejnižší možnou cenu.

 
5. Naše doporučení

Upravené nabídky od zvolené skupiny nabízejících se posléze promítnou v našem doporučení klientovi. Osoby s příslušnými kompetencemi zváží nabízená řešení a vyberou nejvýhodnější nabídku.

 
6. Předběžná dohoda

Následuje závěrečné jednání o předběžné dohodě o podmínkách transakce. Tato dohoda obsahuje dohodnuté podmínky a slouží jako rezervace vybrané nemovitosti a poskytuje exkluzivitu pro finalizaci transakce. Tato dohoda se zvoleným developerem nemá právně závazný charakter, doporučujeme ji však odsouhlasit. Rovněž je důležité ponechat si v záloze alternativní možnost pro relokaci. Lze ji použít při jednání jako přesvědčivý argument v případě, že nebudete souhlasit s podmínkami protistrany.

 
7. Nájemní smlouva

Nájemní smlouva staví na obsahu předběžné dohody. Poradci z JLL jednají na straně budoucího nájemce (na škále účast – podpora – přímé zastupování) za účelem úspěšného uzavření výhodné nájemní smlouvy.
 
Funkce dostupné po přihlášení
Pošlete url této stránky svým přátelům:
Email přítele:
*
Váš e-mail:
*
Komentáře: